Wystawki biblioteczne

W oparciu o swoje zbiory Biblioteka organizuje wystawki biblioteczne dla uczniów klas maturalnych, studentów, bibliotekarzy i pracowników nauki. Ich tematyka dotyczy historii, kultury i literatury polskiej oraz dziejów książki. Prezentujemy piękne egzemplarze starych druków i map oraz zabytki rękopiśmienne.

Same wystawki są bezpłatne, płatne jest natomiast zwiedzanie Zamku.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem wystawki dla konkretnej grupy proszone są o kontakt z Biblioteką: 

+48  61 817 19 30  (tel+fax)

sekretariat.zamek@bk.pan.pl

Lekcje biblioteczne

Pracownicy Działu Udostępniania i Informacji Naukowej prowadzą zajęcia z zakresu zasad korzystania z biblioteki, przeszukiwania baz danych, katalogów bibliotecznych oraz bibliotek cyfrowych. Możliwe jest również zamówienie lekcji bibliotecznej z zakresu historii Biblioteki Kórnickiej, jej właścicieli oraz historii regionu. Tematyka zajęć i ich zakres merytoryczny dopasowywany jest do oczekiwań grupy.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Zamku w Kórniku oraz w Pałacu Działyńskich.

 

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć proszone są o kontakt:

  • zajęcia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

           mgr Aleksandra Losik-Sidorska

           kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 

           tel. +48  531 980 186

            aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl

  • zajęcia w Zamku w Kórniku

         mgr Grzegorz Kubacki

         Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

         tel. +48  531 940 894

      grzegorz.kubacki@bk.pan.pl

 

Zajęcia dla studentów

Pracownicy Działu Udostępniania i Informacji Naukowej prowadzą zajęcia z zakresu informacji naukowej. Istnieje możliwość przeprowadzenia zbiorowych oraz indywidualnych szkoleń z zakresu przeszukiwania zasobów bibliotek, archiwów, baz danych i bibliograficznych, bibliotek cyfrowych. Możliwe jest również zamówienie zajęć  z zakresu historii Biblioteki Kórnickiej, jej właścicieli, zbiorów Biblioteki Kórnickiej oraz historii regionu. Tematyka zajęć i ich zakres merytoryczny dopasowywany jest do oczekiwań grupy.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w Pałacu Działyńskich.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem zajęć proszone są o kontakt:

               mgr Aleksandra Losik-Sidorska

               kierownik Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 

               tel. +48  531 980 186

              aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.pl