Biblioteka Kórnicka plasuje się w czołówce polskich instytucji posiadających w swych zbiorach tak liczną kolekcję ekslibrisów. Nie wiadomo dokładnie, w którym momencie rozpoczęło się systematyczne zbieranie ekslibrisów w naszej Bibliotece; na pewno taka kolekcja istniała już na początku XX wieku. Zasób kórnickich ekslibrisów był systematycznie powiększany, m.in. w 1969 roku nabyto 4874 ekslibrisów jako spuściznę po poznańskim kolekcjonerze znaków własnościowych Antonim Zdrojewskim, komplet dzieł Antoniego Gołębniaka czy Kazimierza Wiszniewskiego. Kórnicki zbiór ekslibrisów liczył na początku lat siedemdziesiątych XX wieku ponad 10 000 sztuk i stanowił jedną z największych kolekcji w Wielkopolsce. Według stanu na koniec 2013 roku Biblioteka Kórnicka posiadała ponad 15 tys. ekslibrisów. Wśród nich są kolekcje takich autorów jak: Jan Hasso Agopsowicz, Stanisława Bandych Błotnicka, Wojciech Barylski, Jerzy Bandura, Tadeusz Cieślewski (syn), Maria Dolna, Zbigniew Dolatowski, Jerzy Drużycki, Witold Gawęcki, Antoni Gołębniak, Wojciech Jakubowski, Zbigniew Kaja, Alina Kalczyńska, Czesław Kelma, Władysław Kościelniak, Wiktor Langner, Rudolf Mękicki, Tadeusz Przypkowski, Klemens Raczak, Józef Szuszkiewicz, Kazimierz Wiszniewski i wielu innych, których wymienić tu nie sposób.