Zbiór czasopism dotyczy tylko druków periodycznych i liczy blisko 100 tys. woluminów, systematycznie gromadzonych. Najcenniejsze są periodyki emigracyjne gromadzone przez właścicieli. Choć brakuje niektórych numerów, zbiór należy do najpełniejszych w Polsce. Można korzystać z blisko 50 tytułów, co świadczy o bogatej ideowej reprezentacji emigracji. Wiele tytułów było wydawanych przez wiele lat (np. „Demokrata Polski”), inne pojawiały się efemerycznie jako wyraz gorących uczuć patriotycznych (np. „Okólnik Tow. Demokratycznego Polskiego”). Większość z nich była drukowana we Francji, gdzie koncentrowała się największa grupa polskich emigrantów. W zbiorze jest również popularna polska prasa dziewiętnastowieczna – jak „Kłosy” czy „Bluszcz”, regionalna – np. „Przyjaciel Ludu” i obca – „Le Charivari”. Charakterystyczne dla księgozbioru są również organa prasowe jednostek naukowych.