Pod pojęciem dokumentów życia społecznego kryją się materiały o specyficznym charakterze i zawartości, często unikatowej, wyjątkowej, jednorazowej, której trudno szukać w opracowaniach naukowych. Nie są rozpowszechniane szeroko ani dystrybuowane, zwykle mają charakter krótkotrwały, świadczą o bieżącej aktywności danej społeczności. Są to np. ulotki, afisze, plakaty, bilety, zaproszenia, katalogi, programy. Biblioteka Kórnicka posiada również tego typu zbiory, dotyczące nie tylko lokalnej społeczności kórnickiej, ale i całego kraju. Na szczególną uwagę zasługuje pokaźny zbiór plakatów, przede wszystkim sprzed 1989 roku, będących niejednokrotnie przykładami świetnej polskiej sztuki plakatu.