Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie 

Wspólnym staraniem Fundacji Zakłady Kórnickie oraz Biblioteki Kórnickiej PAN organizujemy dla Państwa serię imprez kulturalnych, prezentujących najcenniejsze zabytki kultury ze zbiorów naszej biblioteki.
Na projekt składać się będzie cykl spotkań w Zamku Kórnickim i w Klaudynówce (na Podzamczu), organizowanych przez okres trzech lat, począwszy od 15 stycznia 2011 r.
Każdy rok obejmował będzie cztery bloki tematyczne – prezentacje rękopisów, starodruków, książek XIX-wiecznych oraz tradycyjne już weekendy majowe.Imprezy odbywać się będą (z wyjątkiem maja) w każdą sobotę i niedzielę w godzinach od 11.00 do 13.30. Wszystkim spotkaniom towarzyszyć będą ciekawe prezentacje, warsztaty praktyczne oraz pokazy najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.Wstęp wolny – do wyczerpania miejsc (istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji telefonicznej).Projekt współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt CACAO

Od 01 grudnia 2007 r. Nasza Biblioteka bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu CACAO (Cross-language Access to Catalogues and On-line Libraries).
Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury dla wielojęzykowego dostępu do katalogów bibliotecznych oraz do treści cyfrowych. Na podstawie zapytania wydanego we własnym języku, czytelnik otrzyma treści we wszystkich dostępnych językach. Koordynatorem projektu jest firma XEROX, a w relizację jego zaangażowani są partnerzy zarówno z bibliotek jaki i innych firm komercyjnych z Francji, Niemiec, Włoch, Węgier i Polski.
Powstałe w wyniku projektu portale tematyczne: geograficzny, matematyczny oraz literatury średniowiecznej docelowo mają dostarczyć treści dla Europejskiej Biblioteki CyfrowejWielkopolska Biblioteka Cyfrowa   (WBC) Biblioteka cyfrowa naszego regionu, którą od początku współtworzyliśmy.
Połowa udostępnianych w niej zasobów pochodzi ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN.Więcej w zakładce   Biblioteka cyfrowa .

Rok Stanisława Samostrzelnika

Obchody 500-lecia twórczości znanego polskiego malarza XVI wieku Stanisława Samostrzelnika zorganizowane przez naszą Bibliotekę w roku 2006.

Teki Dworzaczka

Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku, zgromadzone przez prof. Włodzimierz Dworzaczka – edycja elektroniczna.Więcej w zakładce   Teki Dworzaczka.

Elity polityczne Polski XVI-XVIII w.

pod redakcją prof. Jerzego Wisłockiego.

„Nuntius Vetustatis”

Prace pod redakcją Adama Bieniaszewskiego i Rafała T. Prinke ofiarowane prof. Jerzemu Wisłockiemu z okazji 70-tych urodzin – pełnotekstowa wersja elektroniczna.