Biblioteka Kórnicka posiada w swej strukturze odrębny Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych zajmujący się wyłącznie dygitalizacją. Wykonywane tam prace służą udostępnianiu zbiorów biblioteki szerokim gronom czytelników poprzez Internet, skanowaniu usługowemu oraz archiwizacji na potrzeby własne.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC) powstała w 2002 roku dzięki współpracy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (PFBN), Biblioteki Kórnickiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). Należy ona do liderów regionalnej inicjatywy udostępniania zbiorów bibliotecznych w formie cyfrowej. Celem WBC jest umożliwienie szerokiego dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów:

  •  zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe)
  •  zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich)
  •  regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski)
  •  muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

WBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra, opracowane i rozwijane przez PCSS.
Większość zawartości WBC dostępna jest w formacie DjVu.

Blisko 40 %  wszystkich dostępnych w WBC publikacji pochodzi ze zbiorów kórnickich.

Spośród naszych zbiorów zamieszczonych w WBC szczególnie polecamy ciekawe i stale rosnące:

  •  kolekcję starodruków,
  •  kolekcję gazet.