Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka

NIP 525-15-75-083

Oddział w Poznaniu
Pałac Działyńskich
Stary Rynek 78/79
61-772 Poznań
+48  61 852 48 44  (tel+fax)

sekretariat.palac@bk.pan.pl

Poznański oddział Biblioteki Kórnickiej mieści się w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku.

Pałac Działyńskich to historyczna rezydencja miejska z drugiej połowy XVIII wieku.
Swą nazwę zawdzięcza rodzinie Działyńskich, która weszła w jego posiadanie w początku wieku XIX.
Budynku tego nie sposób pomylić z żadnym innym w mieście: nad jego fasadą góruje rzeźbiona postać ptaka – pelikana (który wygląda jak łabądź).

Obecnie w Pałacu znajdują się:

  • obszerna poznańska czytelnia,
  • Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych zajmujący się dygitalizacją,
  • sekretariat oddziału
  • gabinet dyrektora (drugi po Kórniku)
  • oraz reprezentacyjne sale: Czerwona i Złota.
  •  

Reprezentacyjne pomieszczenia są miejscem wydarzeń o charakterze naukowym i kulturalnym, które organizuje sama Biblioteka lub inne instytucje. Pomieszczenia te są często wynajmowane.

Tradycją związaną z Pałacem są – organizowane od czasów międzywojennych do dziś – Czwartki Literackie.