Bibliografia

 • skrót PBK – Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
 • BARANOWSKA Zofia, Sprawozdanie z prac nad skorowidzami drukarń w Dziale Starych Druków Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 7, s. 399-403.
 • BIENIASZEWSKI Adam, Wisłocki Jerzy, Prinke Rafał T., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, PBK z. 24, s. 169-182.
 • BODNIAK Stanisław, Autoreferat o własnych pracach naukowych, PBK z. 5, s. 35-45.
 • BODNIAK Stanisław, Biblioteka Kórnicka w roku 1930, PBK z. 2, s. 123-124.
 • BODNIAK Stanisław, Kilka dokumentów do charakterystyki Tytusa Działyńskiego, PBK z. 1, s. 94-106.
 • BODNIAK Stanisław, Sprawozdanie kierownictwa Biblioteki Kórnickiej za okres od 1 VII 1946 do 30 VI 1947, PBK z. 4, s. 216-219.
 • BODNIAK Stanisław, Sprawozdanie z prac w Bibliotece Kórnickiej za okres od 22 stycznia 1945 roku do 30 czerwca 1945 r., PBK z. 3, s. 315-322.
 • BODNIAK Stanisław, Tytus Działyński, PBK z. 1, s. 13-48.
 • BODNIAK Stanisław, Życiorys własny, PBK z. 5, s. 7-34.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Biblioteka Batignolska jako depozyt w Kórniku (1874-1925), PBK z. 11, s. 5-22.
 • BOLEWSKA Dobrochna, Trudy bibliotekarskie Kajetana Wincentego Kielisińskiego w Kórniku (1840-1849), PBK z. 15, s. 63-77.
 • CELICHOWSKI Zygmunt, Wspomnienia wnuka, PBK z. 24, s. 113-118.
 • CHŁOPOCKA Helena, Edytorstwo naukowe Tytusa Działyńskiego, PBK z. 12, s. 65-91.
 • CHŁOPOCKA Helena, Ignacy Zakrzewski wydawca Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski i Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, PBK z. 14, s. 51-76.
 • CHŁOPOCKA Helena, Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876, Cz. 1, PBK z. 16, s. 163-233.
 • CHŁOPOCKA Helena, Korespondencja Augusta Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845-1876. Cz. 2, PBK z. 17, s. 149-192.
 • CHYCZEWSKA Alina, [Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej] Kórnickie materiały do ikonografii Mickiewiczowskiej, PBK z. 6, s. 428-435.
 • CZACHOWSKA Katarzyna, Działalność społeczna Zygmunta Celichowskiego w środowisku kórnickim w latach 1869-1914, PBK z. 22, s. 5-34.
 • ERGETOWSKI Ryszard, Korespondencja Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie z Biblioteką Kórnicką w latach 1869-1894, PBK z. 23, s. 207-223.
 • GAŁYGA Mieczysław, Kontakty Ossolineum z Biblioteką Kórnicką w XIX wieku, PBK z. 17, s. 235-247.
 • GIBASIEWICZ Stanisław, Fundacja Zakłady Kórnickie po wyzwoleniu (luty-wrzesień 1945). Wspomnienia, PBK z. 14, s. 195-227.
 • GRYCZ Józef, Bibliotekarze Kórniccy, PBK z. 1, s. 49-76.
 • JABŁAŃSKA Elżbieta, Zagadnienia konserwacji i restauracji rękopisów Napoleona z lat 1793-1795, ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, PBK z.26, s. 225.
 • JASIŃSKA Stanisława, Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji od r. 1939-1945, PBK z. 3, s. 306-314.
 • JASIŃSKA Stanisława, Czasopisma emigracyjne w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 2, s. 117-122.
 • JASIŃSKA Stanisława, Z życia Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 5, s. 296-300.
 • JASIŃSKA Stanisława, Zabezpieczenie fundamentów zamku kórnickiego, PBK z. 5, s. 317-319.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie” na tle fundacji w 20-leciu międzywojennym, PBK z. 20, s. 93-112.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, PBK z. 15, s. 137-202.
 • KALISZ Zbigniew, Fundacja „Zakłady Kórnickie”. Zarys historii, PBK z. 25, s. 239-246.
 • KALISZ Zbigniew, Głosy opinii publicznej o Fundacji „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, PBK z. 16, s. 235-244.
 • KALISZ Zbigniew, Gospodarka Fundacji „Zakłady Kórnickie” w latach 1925-1953, PBK z. 16, s. 35-161.
 • KALISZ Zbigniew, Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 14, s. 163-175.
 • KALISZ Zbigniew, Restytucja Fundacji „Zakłady Kórnickie”, PBK z.26, s.97.
 • KALISZ Zbigniew, Stanisław Bodniak – historyk i bibliotekarz, PBK z. 19, s. 161-201.
 • KALISZ Zbigniew, Zygmunt Celichowski 1845-1923: U schyłku życia, PBK z. 24, s. 93-112.
 • KALISZ Zbigniew, Źródła aktowe do dziejów Fundacji „Zakłady Kórnickie”, PBK z. 17, s. 193-205.
 • KARKUCIŃSKA Wanda, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Wydawca, PBK z. 24, s. 39-49.
 • KAWECKA (Gryczowa) Alodia, Pierwsze wydawnictwo Biblioteki Kórnickiej 1829-1929, PBK z. 1. s. 77-84.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, [Wystawa ku czci Adama Mickiewicza w Bibliotece Kórnickiej] Ogólny układ wystawy. Wykaz autorów i bibliograficznych rzadkości, PBK z. 6, s. 417-427.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Cz. I. Katalog czasopism XVII-XVIII w., PBK z. 9-10, s. 345-410.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Czasopisma i druki prasowe od XVI do XVIII w. Cz. II. Katalog druków prasowych XVI-XVIII w., PBK z. 11, s. 99-189.
 • KŁODZIŃSKA Kamila, Katalog kalendarzy od XVI do XVIII w. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 8, s. 176-297.
 • KORZON Krystyna, Polskie biblioteki fundacyjne w okresie zaborów, PBK z. 17, s. 255-261.
 • KOSMAN Marceli, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” spojrzenie wstecz i perspektywy, PBK z. 13, s. 5-18
 • KOSMAN Marceli, Akielewicz i Celichowski. Ze stosunków polsko-litewskich w drugiej połowie XIX wieku, PBK z. 16, s. 17-34.
 • KOSMAN Marceli, Bibliotekarze kórniccy, PBK z. 14, s. 5-15.
 • KOSMAN Marceli, Biblioteki w Wielkopolsce przedrozbiorowej, PBK z. 20, s. 113-127.
 • KOSMAN Marceli, Najnowsze badania nad Biblioteką Kórnicką (1977-1981), PBK z. 19, s. 245-264.
 • KOSMAN Marceli, Obchody jubileuszowe 150-lecia Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 17, s. 5-63.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1976 r., PBK z. 14, s. 229-248.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1977, PBK z. 15, s. 267-279.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1978 r., PBK z. 16, s. 275-291.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za 1979, PBK z. 18, s. 247-266.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN w 1980, PBK z. 19, s. 265-286.
 • KOSMAN Marceli, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Kórnickiej PAN za rok 1981, PBK z. 20, s. 277-291
 • KOSMAN Marceli: Z dziejów Biblioteki Kórnickiej. Wrocław [i in.] 1984 80 s. 316., 3 nlb., tab., streszcz. w j. niem.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Bibliotekarstwo wielkopolskie 1793-1918, PBK z. 20, s. 129-142.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Polityka kadrowa Zygmunta Celichowskiego w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 15, s. 79-105.
 • KOSMANOWA Bogumiła, Projekt przejścia Zygmunta Celichowskiego z Kórnika do Lwowa, PBK z. 18, s. 213-238.
 • KOWALSKI Tadeusz, Działalność wydawnicza Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 7, s. 93-140.
 • KOZŁOWSKA-STUDNICKA Janina, Archiwum Zarembów w zbiorze rękopisów kórnickich, PBK z. 5, s. 205-226.
 • KRAJEWSKA Zofia, Wronsciana i norwidiana kórnickie w korespondencji Zenona Przesmyckiego (1892-1937), PBK z. 11, s. 191-326.
 • KURDELSKA Janina, Druki emigracyjne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 9-10, s. 447-547.
 • KURDELSKA Janina, Katalog emigracyjnych wydawnictw periodycznych w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 7, s. 409-467.
 • LABUDA Gerard, Nad grobem Stefana Weymana, PBK z. 15, s. 5-6.
 • LAMBERTI Maria Jolanta, Nowak Piotr, Ludwig Koenigk (1810-1890), PBK z. 23, s. 79-113.
 • ŁUCZAK Maria, Biblioteka Kórnicka w okresie okupacji 1939-1945, PBK z. 12, s. 177-189.
 • ŁUCZAK Maria, Polscy nobliści w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Wystawa: 5 XII 2000 – 31 VIII 2001, PBK z. 25, s. 373-377.
 • ŁUCZAK Maria, Wykaz strat wojennych z lat 1939-1945 w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 14, s. 181-194.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Indeksy i skorowidze działów specjalnych Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 5, s. 312-314.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Katalog „Papierów po Leonardzie Niedźwieckim” i Archiwum Dywizji Kozaków Sułtańskich w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 7, s. 241-367.
 • ŁUCZAKOWA Jadwiga, Katalog akt organizacji głównej powstania styczniowego w zaborze pruskim. (Z archiwum Jana Działyńskiego), PBK z. 8, s. 357-388.
 • MAJKOWSKI Edmund, Długossiana w dziele rękopisów Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 5, s. 185-200.
 • MAŁECKI Stanisław, Wspomnienia z mojego życia, PBK z. 7, s. 141-196.
 • MARCINIAK Anna, Udział Tytusa Działyńskiego w powstaniu i rozwoju Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, PBK z. 14, s. 17-49.
 • MARCINIAK Ryszard, Wiesiołowski Jacek, Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976), PBK z. 13, s. 19-54.
 • MARCINIAK Ryszard, Biblioteka Kórnicka Tytusa Działyńskiego w r. 1826, PBK z. 12, s. 7-18.
 • MARCINIAK Ryszard, Księgozbiór Augustyna Działyńskiego (1715-1759) wojewody kaliskiego, PBK z. 12, s. 191-235.
 • MARCINIAK Ryszard, Statuty litewskie w planach wydawniczych Tytusa Działyńskiego, PBK z. 11, s. 41-55.
 • MARCINIAK Ryszard, Zbiór rzymski i paryski w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 15, s. 261-266.
 • MARCINIAK Ryszard, Ze studiów nad zbiorem Acta Tomiciana. Dzieje zwodu Sapieżyńsko-Radziwiłłowskiego w okresie Oświecenia, PBK z. 16, s. 5-16.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, „150 lat Biblioteki Kórnickiej” wystawa w gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu (11. X. – 12. XI. 1978), PBK z. 17, s. 219-233.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Biblioteka Kórnicka Jana Działyńskiego, PBK z. 12, s. 117-175.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego, PBK z. 14, s. 77-120.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Przewodnik po katalogach i informatorach Biblioteki Kórnickiej PAN, PBK z. 11, s. 327-339.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Recepcja wydawnictw kórnickich 1829-1923 (program, repertuar wydawniczy, kolportaż), PBK z. 18, s. 57-104.
 • MĘŻYŃSKI Andrzej, Teatralia w rękopisach Biblioteki Kórnickiej XVI – XX w., PBK z. 9-10, s. 411-446.
 • MUSZYŃSKI Michał, Glosy i zapiski polskie w starych drukach Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 8, s. 113-164.
 • MUSZYŃSKI Michał, Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550. Cz. 2, PBK z. 9-10, s. 156-282.
 • MUSZYŃSKI Michał, Proweniencje poloników XVI wieku w zbiorach Biblioteki Kórnickiej (uzupełnienia do „Katalogu” K. Piekarskiego), PBK z. 13, s. 145-270.
 • NAGANOWSKI Tomasz, Brandstaetteriana w Bibliotece Kórnickiej PAN, PBK z. 18, s. 239-246.
 • NIEMIR Jacek, Spuścizna Jędrzeja Giertycha w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 25, s. 343-353.
 • NOWAK Piotr, Inicjatywy nakładcze i wydawnicze Biblioteki Fundacji „Zakłady Kórnickie” 1925-1953, PBK z. 22, s. 97-116.
 • NOWAK Piotr, Lamberti Maria Jolanta, Ludwig Koenigk (1810-1890), PBK z. 23, s. 79-113.
 • NOWAK Zofia, Historia Zakładu Kórnickiego. Cz. 1. Kórnik – Lubowla – Kalwaria Zebrzydowska 1882-1889, PBK z. 25, s. 197-226.
 • NOWAK Zofia, Ludwika Koenigka wspomnienie o Tytusie Działyńskim, PBK z. 24, s. 183-208.
 • NOWAK Zofia, Proces Tytusa Działyńskiego w latach 1831-1838 z rządem o zasekwestrowanie dobra kórnickie, PBK z. 12, s. 93-115.
 • NOWAK Zofia, Przejęcie dóbr kórnickich przez Władysława Zamoyskiego w spadku po Janie Działyńskim, PBK z. 14, s. 121-143.
 • NOWAK Zofia, Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1890-1909, PBK z. 21, s. 43-136.
 • NOWAK Zofia, Zasługi Władysława Zamoyskiego dla budowy kolei Chabówka- Zakopane, PBK z. 22, s. 35-96.
 • OLSZEWSKI Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 8, s. 165-175.
 • ORAŃSKA Józefa, Kajetan Wincenty Kielisiński w świetle dokumentów i prac w zbiorach kórnickich, PBK z. 4, s. 130-152.
 • ORAŃSKA Józefa, Nieznane miniatury Napoleona i szkic z Longwood w zbiorach kórnickich, PBK z. 3, s. 302-305.
 • ORAŃSKA Józefa, Rysunki Jana Piotra Norblina w zbiorach Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 5, s. 79-101.
 • PIETROWICZ Joanna, Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej, PBK z.26, s. 81.
 • POCIECHA Władysław, W sprawie wydawnictwa Aktów Tomicianów, PBK z. 3, s. 9-41.
 • POTOCKA Irena, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Księgarz, PBK z. 24, s. 51-58.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Genealogia kórnickiej linii Działyńskich, PBK z. 12, tabl. 1.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Indeks osób, PBK z. 12, s. 255-264.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Jan Nepomucen Romanowski (1831-1861) bibliotekarz kórnicki, PBK z. 13, s. 55-65.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Miejsce Biblioteki w koncepcji Fundacji Kórnickiej, PBK z. 14, s. 145-161.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Początki kolekcjonerstwa i mecenatu kulturalnego Tytusa Działyńskiego, PBK z. 25, s. 143-150.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Podstawy finansowe Biblioteki Kórnickiej w latach 1826-1924, PBK z. 12, s. 19-47.
 • POTOCKI Stanisław Kazimierz, Współpracownicy Biblioteki Kórnickiej od połowy XIX w do r. 1924, PBK z. 12, s. 237-248.
 • PRINKE Rafał T., Wisłocki Jerzy, Bieniaszewski Adam,., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, PBK z. 24, s. 169-182.
 • PRONOBIS-BOBOWSKA MałgorzataKopie – pomysł na udostępnianie i ochronę zbiorów na przykładzie liber catenatus ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 18, s. 219.
 • PYZIO Jan, Związki Józefa Chociszewskiego z Biblioteką Kórnicką, PBK z. 18, s. 105-121.
 • REGULAMIN tymczasowy korzystania z Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 1, s. 117.
 • SIERPOWSKI Stanisław, Jerzy Wisłocki – prawnik, historyk, archiwista, wydawca, bibliotekarz, działacz społeczny, PBK z. 25, s. 5-15.
 • SKORUPSKA Zofia, Władysław Pociecha w Bibliotece Kórnickiej, PBK z. 7, s. 479-495.
 • SPRAWOZDANIE za okres od 1 lipca 1945 roku do 30 czerwca 1946 roku, PBK z. 3, s. 323-330.
 • TYMCZASOWY regulamin Biblioteki Kórnickiej, PBK z. 1, s. 113-116.
 • USTAWA z dnia 1926 r., o „Zakładach Kórnickich”, PBK z. 1, s. 109-112.
 • WEYMAN Stefan, Biblioteka Kórnicka pod egidą Polskiej Akademii Nauk (1954-1966), PBK z. 9-10, s. 585-612.
 • WEYMAN Stefan, Lokacja miasta Bnina, PBK z. 8, s. 23-33.
 • WEYMAN Stefan, Słowo wstępne, PBK z. 12, s. 5-6.
 • WEYMAN Stefan, Z życia Biblioteki Kórnickiej [1958], PBK z. 6, s. 441-446.
 • WEYMAN Stefan, Z życia Biblioteki Kórnickiej [1959], PBK z. 7, s. 469-477.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek, Inkunabuły Biblioteki Kórnickiej. Cz. I. Katalog, PBK z. 9-10, s. 284-344.
 • WIESIOŁOWSKI Jacek, Marciniak Ryszard, Rękopisy Biblioteki Kórnickiej warsztatem pracy naukowej (1826-1976), PBK z. 13, s. 19-54.
 • WISŁOCKI Jerzy, Biblioteka Kórnicka w latach 1982-1992, PBK z. 23, s. 233-263.
 • WISŁOCKI Jerzy, Bieniaszewski Adam, Prinke Rafał T., Spuścizna Włodzimierza Dworzaczka, PBK z. 24, s. 169-182.
 • WYSOCKA Barbara, Tytus Działyński – stan badań, PBK z. 25, s. 151-159.
 • WYSOCKA Barbara, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Plenipotent, PBK z. 24, s. 59-92.
 • ZAGARTOWSKA Danuta, Darczyńcy Biblioteki Kórnickiej w ostatnim dwudziestoleciu, PBK z. 25, s. 355-372.
 • ZAGARTOWSKA Danuta, Zygmunt Celichowski 1845-1923: Bibliotekarz, PBK z. 24, s. 9-38.
 • ZIERHOFFEROWA Zofia, Kórnik – znaczenie i historia nazwy, PBK z. 21, s. 5-10.