Przedstawiamy Państwu wykazy nowych nabytków zakupionych do naszych zbiorów w ostatnim czasie.

 

Opis najciekawszych nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016: zob. T. Zuzek, Nabytki rękopiśmienne Biblioteki Kórnickiej z lat 2009-2016, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 33 (2016), s. 235-238.