Przejdź do Platformy Cyfrowej

Kalendarium
wydarzeń
Zwiedzanie
muzeum
Zamówienia
publiczne
Wynajem
sal
 • Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym przeglądów zapewniających bezpieczeństwo pożarowe

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2 Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro. Zamawiający: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka NIP   5251575083; REGON  000325713 –

  styczeń 22, 2020
 • 55. Krakowski Salon Poezji

  Fundacja Zakłady Kórnickie PAN Biblioteka Kórnicka Teatr Muzyczny w Poznaniu zapraszają na kolejne spotkanie w ramach Krakowskiego Salonu Poezji, które odbędzie się 25. stycznia 2020 roku o godz. 17.00 w Zamku Kórnickim. Gościem 55. odsłony Salonu Poezji będzie aktor filmowy, teatralny i serialowy, Mieczysław Hryniewicz. W programie znajdzie się polska poezja żydowska XIX wieku autorstwa

  styczeń 22, 2020
 • Godziny otwarcia czytelni w okresie świątecznym

  Szanowni Państwo, w okresie świątecznym czytelnie Biblioteki Kórnickiej będą otwarte w następujących godzinach: CZYTELNIA W ZAMKU W KÓRNIKU poniedziałek 23.12.2019 8:00 – 16:00 wtorek 24.12.2019 8:00 – 12:00 środa 25.12.2017 – niedziela 29.01.2019 czytelnia zamknięta poniedziałek 30.12.2019 8:00 – 16:00 wtorek 31.12.2019 8:00 – 12:00 środa 1.01.2020 czytelnia zamknięta CZYTELNIA W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH poniedziałek 23.12.2019

  styczeń 22, 2020
 • Przegląd techniczny budynków – Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty

  Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty Dot. ogłoszenia o zamówieniu mającego  na celu wyłonienie wykonawcy na usługę pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Biblioteki Kórnickiej, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”. ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT L.P. Nazwa i adres wykonawcy cena brutto 1.

  wrzesień 12, 2019

Dla czytelnika

więcej

Realizowane projekty

więcej

Pamiętnik BK

więcej
KÓRNIK
POZNAŃ