Teki Dworzaczka
Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku zgromadzone przez prof. Włodzimierz Dworzaczka a zaprezentowane w postaci edycji elektronicznej.
Znany i ceniony projekt badawczy Biblioteki Kórnickiej PAN, sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych a zrealizowany pod kierownictwem naukowym prof. Jerzego Wisłockiego.
Tablice genealogiczne szlachty wielkopolskiej
Tablice pochodzące z monografii Tek Dworzaczka – połączone w jeden zbiór.
Użyte w edycji Tek oznaczenie „@tablice” odsyła właśnie do tego zbioru.