Przegląd techniczny budynków – Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty

Dot. ogłoszenia o zamówieniu mającego  na celu wyłonienie wykonawcy na usługę pn.: „Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego (przegląd techniczny): półroczna, roczna oraz pięcioletnia wybranych obiektów budowlanych będących w zasobie nieruchomości PAN Biblioteki Kórnickiej, położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej”.

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

L.P. Nazwa i adres wykonawcy cena brutto
1. TERM-BUD ISGiW Sp. zo.o. ul. Książkowa 9G lok. 716, 03-134 Warszawa 27 900 zł
2. BENDER BUILDING, Podgórzyn 93, 88-400 Żnin 5 535 zł

 


Wybrano ofertę firmy BENDER BUILDING, Podgórzyn 93, 88-400 Żnin – jako najkorzystniejszą cenowo.